BLOG

Llegeix els últims
articles

La igualtat de gènere, el gran repte de les empreses
Portada_La igualtat de gènere, el gran repte de les empreses

Encara que sembli mentida, la bretxa salarial de gènere existeix. Tot i desenvolupar la mateixa feina, les dades demostren que les dones a la Unió Europea guanyen de mitjana un 14% menys que els homes.

Segons l’informe Brecha salarial y techo de Cristal elaborat per tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gestha), l’any 2020 la bretxa salarial era de gairebé 5.000 euros, un 28,6%.

Tant és el greuge comparatiu que, per combatre aquesta situació, cada 22 de febrer es commemora el Dia Europeu de la Igualtat Salarial i, des de 2010, es reclama que les dones tinguin les mateixes oportunitats laborals que els homes.

I és que la desigualtat laboral entre gèneres no solament implica una diferència de sous, sinó també més dificultats per accedir a càrrecs directius. Moltes més dones que homes treballen en sectors com l’atenció i l’educació on la remuneració és més baixa i ocupen càrrecs directius a causa de l’anomenat sostre de vidre.

Què és el sostre de vidre?

El sostre de vidre és un concepte que serveix per definir les limitacions – sovint invisibles –  amb què es troben les dones per a ascendir en la seva carrera professional i ocupar càrrecs de més responsabilitat. 

La igualtat, un dels Objectius de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible

Dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, coneguts popularment com l’Agenda 2030, hi ha un propòsit que fa referència a la igualtat de gènere.

Què pretén aquest objectiu?

 • Posar fi a la discriminació contra dones i nenes a tot el món.
 • Eliminar tota mena de violència de gènere.
 • Suprimir el matrimoni infantil i la mutilació genital femenina.
 • Reconèixer el treball domèstic a les dones que el duen a terme.
 • Plena igualtat d’oportunitats per a les dones.
 • Accés a l’educació i a la salut sexual, i respecte als drets reproductius.
 • Igualtat en recursos econòmics i gaudi en igualtat de condicions de tots els beneficis dels quals gaudeixen els homes.
 • Utilitzar les noves tecnologies per a vetllar per l’apoderament de la dona.

I tu, empresari/ària, com pots contribuir-hi? Els plans d’igualtat

Per aconseguir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, a poc a poc van sorgint mesures polítiques i jurídiques com els Plans d’Igualtat (Llei 3/2007 per la igualtat efectiva de dones i homes).

Els plans d’igualtat tenen l’objectiu d’eliminar les barreres i discriminacions que puguin existir dins l’empresa per raó de gènere. Són obligatoris per totes les empreses de més 50 persones treballadores i altament recomanables per la resta d’empreses més petites.

Saps quins beneficis té implantar un Pla d’igualtat? Te’n destaquem 10.

10 beneficis d’implantar un Pla d’Igualtat

 1. Retenció del talent.
 2. Disminució de l’absentisme laboral.
 3. Disminució dels costos de personal.
 4. Millor imatge corporativa i clima laboral.
 5. Menys sancions.
 6. Més subvencions.
 7. Millor confiança dels empleats.
 8. Més clients d’alt valor.
 9. Millors condicions laborals i conciliació.
 10. Més mesures efectives per lluitar contra la discriminació i l’assetjament sexual.

El que està clar és que, d’una manera o d’una altra, tots i totes podem contribuir a fer d’aquest un món més just i igualitari perquè no faci falta commemorar cap més 22 de febrer.

T’agradaria implantar un pla d’igualtat i necessites assessorament? Posa’t en contacte amb ON4!

Et pot interessar:

Declaració conjunta per a la igualtat salarial: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_19_6192