ON4

CONDICIONS
DE COMPRA

Condicions generals de contractació

La titularitat d’aquest lloc web, ON4, (d’ara endavant Lloc web) l’ostenta ON4 SERVICIOS Y FORMACIÓN, S.L., proveïda de NIF B25714189, i les seves dades registrals són Registro Mercantil de LLEIDA; Volum: 1243, Foli: 179, Secció: 8, Full Registral: 24735, Inscripció: 1 i les dades de contacte de les quals són: Carrer Llorenç Agustí Claveria, 105, 3er, oficina 7 – 25191 – Lleida – LLEIDA.

Aquest document (així com tot un altre document que aquí s’esmenti) regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest Lloc web (https://www.on4.es) i la compra o adquisició de productes i/o serveis en el mateix (d’ara endavant, Condicions).

A l’efecte d’aquestes Condicions s’entén que l’activitat que ON4 desenvolupa a través del Lloc web comprèn:

Serveis jurídics i Formació.

A més de llegir les presents Condicions, abans d’accedir, navegar i/o usar aquesta pàgina web, l’Usuari ha d’haver llegit l’Avís Legal, incloent, la política de cookies, i la política de privacitat i de protecció de dades de ON4.

En utilitzar aquest Lloc web o en fer i/o sol·licitar l’adquisició d’un producte i/o servei a través del mateix l’Usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l’anteriorment esmentat, per la qual cosa si no està d’acord amb tot això, no ha d’usar aquest Lloc web.

Així mateix, s’informa que aquestes Condicions podrien ser modificades. L’Usuari és responsable de consultar-les cada vegada que accedeixi, navegui i/o usi el Lloc web ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment en què se sol·liciti l’adquisició de productes i/o serveis.

Per a totes les preguntes que l’Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitats més amunt o, en el seu cas, utilitzant el formulari de contacte.