ON4

AVÍS
LEGAL

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l'entitat:

Raó social: ON4 SERVICIOS Y FORMACIÓN, S.L. (ON4)
CIF: B25714189
Adreça: Parc Empresarial Entrevies, Carrer Llorenç Agustí Claveria, 105, 25191 – Lleida
Telèfon: 973203680
Correu electrònic de contacte: dpo@on4.es
Registre Mercantil de Lleida: Volum: 1243, Foli: 179, Secció: 8, Full Registral: 24735, Inscripció: 1

Promocionar e Informar degudament dels productes i/o serveis d’ON4, així com, tots aquells esdeveniments celebrats en relació amb els seus serveis jurídics i de formació.
Gestionar la compra online dels productes oferts, així com, facilitar el contacte amb aquesta.

El present avís legal (d’ara endavant, l’Avís Legal) regula l’ús del lloc web: www.on4.es

L’empresa farà ús de les accions civils o penals que per Llei li correspongui, davant qualsevol ús indegut del seu domini o portal web, així com de la utilització indeguda del Contingut d’acord amb els termes de l’Avís Legal i textos legals del Portal.
Amb caràcter general les relacions entre ON4 SERVICIOS Y FORMACIÓN, S.L. (ON4) i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

  • La nostra entitat es troba adherida a CONFIANZA ONLINE (Associació sense ànim de lucre), inscrita en el Registre Nacional d’Associacions Grup 1, Secció 1, número nacional 594400, CIF G85804011, Carrer La Palma, 59, Baix A, 28015 Madrid (España). Per a més informació: www.confianzaonline.es
  • Aquestes Condicions Generals es regeixen per la Llei Espanyola. Així mateix, en compliment del disposat en la Llei de Resolució Alternativa de Litigis, informem als consumidors que, com entitat adherida i en els termes del Codi Ètic, els usuaris podran acudir a Confianza Online per a la resolució alternativa d’eventuals controvèrsies (https://www.confianzaonline.es/como-reclamar/formulario-de-reclamaciones/). Si aquestes es refereixen a transaccions electròniques amb consumidors, o sobre protecció de dades quan estiguin relacionades amb aquest àmbit, les reclamacions seran resoltes pel Comité de mediació de Confianza Online, acreditant per a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum. Si les reclamacions tracten sobre publicitat digital, o sobre protecció de dades relacionada amb aquest àmbit, seran sotmeses al Jurat de la Publicitat d’AUTOCONTROL.

    A mes a mes, li recordem que pot accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea seguin aquest enllaç.

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb ON4 SERVICIOS Y FORMACIÓN, S.L. o qualsevol de les seves delegacions.

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat d’ ON4 SERVICIOS Y FORMACIÓN, S.L. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni fins i tot citant les fonts, excepte consentiment per escrit d’ ON4 SERVICIOS Y FORMACIÓN, S.L..

ON4 SERVICIOS Y FORMACIÓN, S.L. (ON4) es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a certs usuaris.

ON4 SERVICIOS Y FORMACIÓN, S.L. no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat d’ ON4 SERVICIOS Y FORMACIÓN, S.L.. La presència de “links” o enllaços en les pàgines web d’ ON4 SERVICIOS Y FORMACIÓN, S.L. (ON4) té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.